Vilka är vi?

Andrummet – centrum för kreativ friskvård är en idéburen organisation som vill främja psykisk och existentiell hälsa ur ett salutogent och holistiskt perspektiv genom träning, utbildning och upplevelser. Vi bedriver kreativ friskvård där hela människan och hela livet får plats och erbjuder ett sammanhang för människor att vända sig till.

Vi önskar inspirera till att våga följa drömmar, utmana rådande strukturer, uppmuntra till att orka kämpa, berätta om det som är skört och försiktigt låta vingarna flyga. Vi vill vägleda dig som känner dig vilsen i livet.

Vi tror att vi genom våra kompetenser och metoder har stora möjligheter att vara en aktör som är med och gör skillnad när det kommer till psykisk och existentiell hälsa och de enorma behov som finns inom området. Idag samverkar vi med Studieförbundet Bilda och Betaniaförsamlingen i Åbytorp, Kumla.

Vår vision är:

Vår verksamhet

Vår verksamhet är utformad utifrån ett holistisk och salutogent perspektiv och utgår från en kristen livssyn. De arbetssätt vi använder oss av i våra pass, kurser och events är:

  • Kultur, skapande och kreativitet
  • Rörelseträning för hela människan till ande, kropp och själ.
  • Samtal och vägledning.

Detta vill vi göra genom att: 

  • Bedriva kreativ friskvård i ett holistiskt och salutogent perspektiv i syfte att ge redskap för individer att stärka sin existentiella hälsa.
  • Utbilda i existentiell hälsa och dess koppling till den övriga hälsan. 
  • Anordna event som kombinerar utbildning, upplevelser och kreativa aktiviteter med den existentiella dimensionen av livet.
  • Skapa mötesplatser där kreativitet, hållbarhet och hopp är ledord, som erbjuder människor ett andrum i tillvaron. 
  • Erbjuda individer samtal och andlig vägledning i livet.
  • Bygga nätverk med andra aktörer som arbetar med och för existentiell hälsa. 

Till grund för Andrummet ligger forskning som visar på ett tydligt samband mellan psykisk och existentiell hälsa (läs mer under Existentiell hälsa och Kreativ friskvård). Andrummet bedriver sin verksam på kristen grund.

Historik

Det första fröet för Andrummet – centrum för kreativ friskvård sattes våren 2019 då Erika Bergman och Sofia Ottosson möttes och klickade i drömmar och visioner. Båda hade på varsitt håll fått erfara psykisk ohälsa i sina liv och det fanns en gemensam längtan att få bidra och göra skillnad inom området. Fröet fortsatte gro och ett år senare hade en arbetsgrupp formats och planer på hur en verksamhet skulle kunna se ut tagits fram. Under läsåret 20/21 har Erika och Sofia gått en utbildning inom socialt entreprenörskap för att få fler redskap att starta upp och bedriva verksamheten.

Hösten 2020 slog vi upp portarna, eller i alla fall dörren, till vår mötesplats som vi fått till låns av Betaniakyrkan i Åbytorp. Där erbjöd vi en kväll i veckan kreativa friskvårdspass i form av Tikva (en träningsform och avslappningsmetod), sång i hälsofrämjande syfte samt ett pulspass. Vi hade vårt café öppet med ett utbud inspirerat av våra ledord hälsa, tillgänglighet, kreativitet och hållbarhet.

Vi genomförde också två olika events. Det första skedde i samverkan med Fröknarnas loppis och återbruk som innehöll kreativt skapande av just återbrukat material samt ett lyxigt afternoon tea. Vi lyfte där det samband som finns mellan existentiell hälsa och kreativitet. Det andra eventet innehöll dans och rörelse för både kropp och själ och berörde kopplingen som finns inom det området till existentiell hälsa.

Så intensifierades Coronaläget och vi tvingades pausa vår fysiska verksamhet och ställa om. Under hösten provade vi att livesända några av våra pass på Instagram och upptäckte att det fanns intresse att delta även digitalt. Det har gjort att vi gått vidare och nu erbjuder vissa pass via plattformen Zoom. Här samverkar vi med Studieförbundet Bilda.

Vi tror att det finns stora möjligheter att fortsätta delar av vår verksamhet digitalt men drömmen om att få erbjuda en vacker mötesplats som inbjuder till vila, påfyllnad, vägledning och eftertanke – ett fysiskt andrum – finns fortfarande kvar. Vi hoppas på att inom kort kunna öppna upp för att även fysiskt kunna möta våra besökare.