Vad är kreativ friskvård?

Kreativitet är ett viktigt ord för oss. Och då menar vi inte en kravfylld och krampaktig kreativitet som stressar snarare än inspirerar, utan en som är prestigelös med utgångspunkt i lust och lek. Vi tror på kreativitetens möjligheter att verka för en god hälsa, därför är den ett ledord i vår friskvård. Vi använder oss av konst, kultur, musik och skapande för att det gör någonting med oss människor. Det är ett språk som inte nödvändigtvis behöver ord, ett sätt att få uttrycka sig, att få uppleva och känna eller bara ha roligt med. 

Inom detta område tar vi avstamp ifrån forskning gjord av den amerikanska socionomen och doktorn i socialt arbete Brené Brown, som även är en uppskattad föreläsare och författare. I sin forskning landar Brown i tio livsråd om hur man kan leva helhjärtade liv:

  • Värna om det som är äkta. Släpp taget om andras åsikter.
  • Värna om medkänsla med dig själv. Släpp taget om kraven på att vara perfekt.
  • Värna om din själsliga motståndskraft. Släpp taget om det som dövar och gör dig maktlös.
  • Värna om tacksamheten och glädjen. Släpp taget om otillräckligheten och mörker-rädslan.
  • Värna om intuitionen och lita på den. Släpp taget om behovet att veta säkert.
  • Värna kreativiteten. Släpp taget om konkurrens-tänkandet.
  • Värna om leken och stillheten. släpp taget om tröttheten som statussymbol och fliten som egenvärde.
  • Värna om vilan och lugnet. Släpp taget om oron som livsstil.
  • Värna om det meningsfulla arbetet. Släpp taget om tvivlen och måstena.
  • Värna om skrattet, sången och dansen. Släpp taget om behovet att verka cool och att ”ha allt under kontroll”.

Dessa livsråd ligger till grund för all vår verksamhet, både när det gäller kultur och skapande men också i vår rörelseträning, som Tikva och Pulspass. Vår ambition är att vara en motpol till de drivkrafter i samhället som premierar effektivitet, resultat och perfektion. Vi utgår ifrån upplevelse snarare än prestation.