Sofia Ottosson & Erika Bergman heter vi som är initiativtagare till Andrummet. Under några år har vi burit på en dröm, först på varsitt håll och sedan ihop, om att få göra skillnad när det kommer till den psykiska och existentiella hälsan i vårt land.

ERIKA BERGMAN har en kandidatexamen i teologi och är vidareutbildad inom Existentiell folkhälsa. Hon har lång erfarenhet som föreläsare samt att möta människor i samtal och vägledning i livet.

SOFIA OTTOSSON är sång- och körpedagog med särskild kompetens för hur sång och musik kan användas i hälsofrämjande syfte.

Vi har båda personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och ser detta samhällsproblem breda ut sig i vår närhet. Vår idé har fötts ur en längtan att få göra skillnad i dessa frågor och vi är påverkade av forskning vi tagit del av som visar på sambandet mellan existentiella frågor och psykisk hälsa.

Med tiden har fler personer anslutit kring idén med Andrummet och nu är vi ett växande gäng! Vill du veta mer? Se Kontakta oss i menyn.