Personalvård på arbetsplatsen

Vi kommer gärna till din arbetsplats och utbildar personalen samt ger redskap för att träna den existentiella hälsan, vilket främjar god psykisk hälsa och förebygger sjukskrivningar.

Vårt paketerbjudande är flexibelt i omfattning och upplägg utifrån era förutsättningar och önskemål. Beroende på personalgruppens storlek och tillgång till lokaler kan ni välja att låta hela gruppen vara med vid alla tillfällen eller göra det valbart till olika delar.

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt.

I Sverige är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Andelen av den svenska befolkningen som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat i de flesta grupper under de senaste tio åren, bland både kvinnor och män samt i olika ålders- och utbildningsgrupper.

WHO:s forskning visar att den ökande psykiska ohälsan har tydligt samband med de existentiella frågorna. Man har sett att god existentiell hälsa, som exempelvis en stark känsla av mening och framtidshopp, påverkar den övriga hälsan också.

Här kan du landa ner en broschyr med mer information som du också kan skriva ut:

För mer information och prisuppgifter gå in på Kontakta oss i menyn och fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi inom tre arbetsdagar.

Friskvårdsbidrag

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag hos oss när det kommer till våra pass.