Vi drömmer om att få vara en mötesplats – ett centrum – för kreativ friskvård för hela människan!

Vi drömmer om att få vara ett andrum – ett sammanhang där du kan andas ut och bara vara, möta medmänniskor att samtala med, låta dig inspireras och på olika sätt träna och stärka din existentiella hälsa.

Vi drömmer om att få vara ett nav där olika initiativ ryms.

I nuläget har vi ingen egen fast lokal, men drömmen lever!