Vi vill skapa rum för samtalen som är med och stärker vår existentiella hälsa.

Den mest hälsofrämjande insatsen du kan göra för din psykiska hälsa är att tänka på och prata om de existentiella frågorna innan du mår dåligt. Att vara med i en samtalsgrupp är friskvård!

Just nu erbjuder vi tyvärr ingen samtalsgrupp.