Vi vill skapa rum för samtalen som är med och stärker vår existentiella hälsa.

Den mest hälsofrämjande insatsen du kan göra för din psykiska hälsa är att tänka på och prata om de existentiella frågorna innan du mår dåligt. Att vara med i en samtalsgrupp är friskvård!

Digital samtalsgrupp i existentiell hälsa

Funderar du på vad som gör att vissa människor har lättare än andra att gå igenom motgångar? Eller vad det är som gör att man klarar sig när livet mer eller mindre rasar?

En del i att klara livets svårigheter handlar om den existentiella hälsan. Och i olika skeden i livet och i tider av ovisshet är det nödvändigt att stanna upp, samtala och möta livsfrågorna. Att få sätta ord på sina tankar och jobba med olika frågeställningar tillsammans i en grupp.

Du har möjlighet att haka på en digital och interaktiv samtalsgrupp i existentiell hälsa med start torsdag 30 september 2021 kl. 10:30-12:00. Vi träffas digitalt under åtta tillfällen.

Vi utgår från boken Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa och kursen tar sin utgångspunkt i WHO:s forskning kring den existentiella hälsan. Som en röd tråd genom boken löper ett förtroligt samtal om tillit, sårbarhet och andlig styrka mellan författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund som vi får ta del av. Vi får också möta de åtta skribenter som delat sina livsberättelser i korta filmade intervjuer. Vi lyssnar, samtalar tillsammans och det ges tillfälle för reflektion och begrundan.

Vid varje tillfälle tar vi upp ett tema som bygger på byggstenarna för existentiell hälsa: hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Dessa åtta existentiella hälsodimensioner påverkar också den psykiska och fysiska hälsan på ett positivt sätt.

Kursen vänder sig till dig som vill reflektera kring dessa frågor. Ledare är Maria Hammar och Frida Öberg. Vi samverkar med Studieförbundet Bilda.

När: 8 torsdagar kl. 10:30-12:00, med start 30 september

Var: De digitala plattformerna Learnify och Zoom

Kostnad: 400 kr (kursmaterial ingår). Vi samverkar med Studieförbundet Bilda och de fakturerar för kostnaden.

Anmälan: https://www.bilda.nu/arr/1099288/samtalsgrupp-i-existentiell-halsa-131445